Työntekijöiden urapolkuja

Melisa Haahtinen
Antti Hoikkala
Harri Suistio

Melisa Haahtinen, liiketoimintakonseptin suunnittelija

Laajojen kokonaisuuksien hallitsija

”Aloitin RMC:llä keväällä 2015. Silloin työntekijöitä oli reilut 10, nykyään meitä onkin jo vajaat 90. Raumalaisena RMC oli varsin tuttu, ja omasta perheestänikin löytyy laivanrakennustaustaa.

Työkuvaani kuuluu yhtiöstrategian jalkauttamista sekä liiketoimintaprosessien rakentaminen, kehittäminen ja mallintaminen. Myös verkostoliiketoiminnan kehitys ja tietojärjestelmäprojektien johtaminen täyttävät päiväni, kuten myös erilaiset digitalisaation kehityshankkeet.

Kuvailisin itseäni rohkeaksi, tavoitteelliseksi sekä idearikkaaksi. Olen parhaimmillani, kun saan kehittää uutta tai tehostaa vanhaa. Tämä onkin RMC:llä erittäin tärkeä ominaisuus, sillä täällä muutos on jatkuvaa.

RMC on ketterä ja jatkuvasti kehittyvä yhtiö, ja yksi laivanrakennuksen tiennäyttäjistä uusien toimintamallien ja nykyteknologian hyödyntämisessä. Fasiliteetit ovat kehittyneet huimasti lyhyessä ajassa, ja pyrimme koko ajan toimimaan edelläkävijöinä ja kehittämään tietojärjestelmiä ennestään.

Täällä on todella vahva ammatillinen osaaminen, kenties vahvin mihin olen 12-vuotisen työurani aikana törmännyt. Tulevaisuuteen nojautuva ja innovatiivinen ajattelutapa on yrityksen etabloitumisesta huolimatta vielä vahvasti läsnä: toimintamalli on joustava, ja täällä seurataan koko ajan mihin maailma on menossa. Rohkea lähestymistapa näkyy myös teknologiahankkeissa, kuten digitaalisessa alustassa. Myös 3D, jota hyödynnetään koulutuksessa, sekä IoT, jota voidaan tulevaisuudessa hyödyntää tuotannossa, ilmentävät tätä rohkeutta. Kunnianhimomme on korkealla; täällä pohditaan jatkuvasti, miten asioita voidaan tehdä paremmin.

RMC:n nousua on ollut mahtava seurata ja ennen kaikkea olla toteuttamassa. Se, että yhtiön takana ovat suomalaiset, kasvolliset omistajat, luo tähän ihan erilaisen perustan.”

Tutustu Melisaan LinkedInissä: 

Antti Hoikkala, sisustussuunnittelija

Haasteiden ja työn monipuolisuuden kannattaja

”Olen koulutukseltani merenkulkualan insinööri. Aloitin urani meripalveluyritys Alfons Håkansilla. Saatuani perheenlisäystä palasin Raumalle, ja Rauma Marine Constructions oli seuraava luonnollinen askel urapolullani. Liityin laivanrakennusyhtiön riveihin syksyllä 2016.

Toimin Rauma Marine Constructionsilla sisustuspuolen suunnittelijana. Vastuualueisiini kuuluvat muun muassa laivojen ovien, lukitusten ja ikkunoiden suunnittelu. Työnkuvaani sisältyy myös yleisjärjestelyjen piirtäminen. Palkitsevinta tässä työssä on nähdä oma kädenjälki valmiissa laivakokonaisuudessa ja konseptissa.

Olen mukana kaikkien RMC:n hankkeiden suunnittelussa. Jokaisella hankkeella ja laivalla on omat vaatimuksensa ja yksityiskohtansa. Tämän ansiosta työ pysyy monipuolisena ja haastavana.

Rauma Marine Constructionsilla pystyy ohjaamaan henkilökohtaista urapolkuaan oman kehityksen ja kiinnostuksen mukaisesti. Täällä on todella hyvä yhteishenki. Pienen yhteisön ansiosta on helppo tutustua kaikkiin ja keskustella avoimesti. Omia toiveitaan saa toteuttaa ja jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa työnkuvaansa ja siihen, mitä haluaa tehdä.

Myös monipuolisuus on työn parasta antia. Olen, osana suunnitteluprosessia, tekemisissä myös muiden tiimien osaajien kanssa päivittäin. Se, että saa osallistua erilaisiin projekteihin, joissa kaikissa on omat haasteensa ja vaatimuksensa, lisää työni moninaisuutta ja ylläpitää motivaatiotani.”

Harri Suistio, projekti-insinööri

Isän jalanjäljissä laivanrakennuksen pariin

”Kuvailisin itseäni perinteiseksi Rauman kasvatiksi. Kasvoin ja kävin lukioon asti koulut Raumalla ja pelasin lätkää Lukon junioreissa. Valmistuttuani lukiosta opiskelin laivanrakennuksen diplomi-insinööriksi Otaniemessä Espoossa ja kauppatieteiden maisteriksi Vaasassa, mutta päätin kuitenkin opiskeluiden päätyttyä hakeutua takaisin kotiseudulleni.

Aloitin Rauma Marine Constructionsilla tammikuussa 2016. Alalle päätyminen ei sinänsä ollut mikään sattuma, olenhan toisen polven laivanrakentaja. Isäni oli pitkään, yli 25 vuotta, Rauman telakalla töissä laivanrakentajana erilaisissa tehtävissä. Hänen vahva mentorointinsa on auttanut minua ymmärtämään asioita nopeammin ja laajemmin.

Rauma Marine Constructionsilla suunnittelen laivakonsepteja ja teknisiä ratkaisuja asiakkaiden moninaisiin tarpeisiin. Lisäksi sovitan tekniikan asiakkaan budjettiin. Suunnittelun ohella saan miettiä laivan rakennustapaa yhdessä tuotannon plannerin kanssa. Hankkeisiini on kuulunut muun muassa Molslinjen-matkustaja-autolautan uudisrakennusprojekti. Lisäksi teen myyntiprojekteja.

Asiakasrajapinnassa tapahtuva työ on usein kilpailupainotteista ja vaatii hetkittäin hyvää paineensietokykyä. Juuri asiakkaan ongelmien ratkaiseminen, joka tapahtuu kovan paineen alla, kuvailee hyvin työrooliani – minulla on monta rautaa samaan aikaa tulessa. Oma yleinen kiinnostukseni meriteollisuutta kohtaan, asiakaslähtöinen ajattelutapani ja ongelmanratkaisukykyni auttavat minua työssäni.

Olen nähnyt omin silmin Rauma Marine Constructionsin ilmiömäisen kasvun noin 30 hengen start-up- tyylisestä yhtiöstä vajaan yhdeksänkymmenen hengen alan huippunimeksi. Myös suunnittelijapuolella kasvu on ollut merkittävä; aloittaessani suunnittelijoita oli tasan kolme, nyt meitä on jo yli kaksikymmentä.

Työn monipuolisuuden ansiosta olen saanut laajan kokonaisymmärryksen laivanrakennusprosessista. Paras puoli työssä on, että pääsee elämään koko laivanrakennusprosessin mukana ja kehittämään omaa ymmärrystään alasta näin kokonaisvaltaisesti.

Rauma Marine Constructionsin työympäristö on opettavainen ja joustava, erityisesti nuorelle laivanrakentajalle. Täällä ei piilotella omaa tietotaitoa, vaan halutaan nimenomaan jakaa sitä uusille tulokkaille ja kehittää heidän osaamistaan.”

Tutustu Harriin LinkedInissä: