Työntekijöiden urapolkuja

Antti Hoikkala
Riina Raitila
Teemu Mäkinen

Antti Hoikkala, sisustussuunnittelija

Haasteiden ja työn monipuolisuuden kannattaja

”Olen koulutukseltani merenkulkualan insinööri. Aloitin urani meripalveluyritys Alfons Håkansilla. Saatuani perheenlisäystä palasin Raumalle, ja Rauma Marine Constructions oli seuraava luonnollinen askel urapolullani. Liityin laivanrakennusyhtiön riveihin syksyllä 2016.

Toimin Rauma Marine Constructionsilla sisustuspuolen suunnittelijana. Vastuualueisiini kuuluvat muun muassa laivojen ovien, lukitusten ja ikkunoiden suunnittelu. Työnkuvaani sisältyy myös yleisjärjestelyjen piirtäminen. Palkitsevinta tässä työssä on nähdä oma kädenjälki valmiissa laivakokonaisuudessa ja konseptissa.

Olen mukana kaikkien RMC:n hankkeiden suunnittelussa. Jokaisella hankkeella ja laivalla on omat vaatimuksensa ja yksityiskohtansa. Tämän ansiosta työ pysyy monipuolisena ja haastavana.

Rauma Marine Constructionsilla pystyy ohjaamaan henkilökohtaista urapolkuaan oman kehityksen ja kiinnostuksen mukaisesti. Täällä on todella hyvä yhteishenki. Pienen yhteisön ansiosta on helppo tutustua kaikkiin ja keskustella avoimesti. Omia toiveitaan saa toteuttaa ja jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa työnkuvaansa ja siihen, mitä haluaa tehdä.

Myös monipuolisuus on työn parasta antia. Olen, osana suunnitteluprosessia, tekemisissä myös muiden tiimien osaajien kanssa päivittäin. Se, että saa osallistua erilaisiin projekteihin, joissa kaikissa on omat haasteensa ja vaatimuksensa, lisää työni moninaisuutta ja ylläpitää motivaatiotani.”

Riina Raitila, sisustussuunnittelija

Laiva rakennetaan ihmisten kanssa

“Olen alkuperäiseltä koulutukseltani materiaalitekniikan diplomi-insinööri, mutta sen lisäksi olen käynyt muuntokoulutuksen laivasuunnittelijaksi. Rauma Marine Constructionsille tulin alun perin tammikuussa 2018 koulutukseeni kuuluvaan työharjoitteluun, ja olen täällä edelleen.

Suunnittelen laivojen sisätiloja. Sisustustiimille kuuluu käytännössä kaikki laivan teräskuoresta sisäänpäin. Minun vastuullani on ikkunoiden ja kyltityksen suunnittelu. Lisäksi teen suunnitelmia miehistötiloille. Vaikka työnimikkeeni on sisustussuunnittelija, teen insinöörin töitä. En työskentele värimaailmojen tai materiaalivalintojen kanssa. Teen toimistotyötä, mutta on tärkeää, että pääsen tarvittaessa käymään myös rakennettavalla laivalla. Esimerkiksi erilaisten kyltitysten suhteen se on välttämätöntä, koska viranomaiset tulevat paikan päälle katsomaan, että ne täyttävät määräykset. Vierailut ovat helppoja, koska laivat rakentuvat tuossa vieressä.

Koska ikkunoiden ympärille rakentuu kokonainen laiva, minun pitää hallita työssäni laivan kokonaiskuva ja tuntea hyvin esimerkiksi eristykset. Se on myös vahvuuteni ja tekee työstäni kiinnostavaa. Olen utelias ja kiinnostunut siitä, miten ja miksi asioita tehdään. Tämän takia tykkään kehittää myös työnteon prosesseja, ja koen onnistuneeni esimerkiksi siinä, että olemme saaneet yhtenäistettyä työtapojamme.

RMC:llä olen oppinut tietenkin paljon laivoista. Laivojen lisäksi olen oppinut yleispäteviä taitoja. Vaikka teemme laivoja, itse työ tehdään lopulta ihmisten kanssa. Tiimityöskentelytaitoni ovat kehittyneet jo muutamassa vuodessa huomattavasti.

Meillä on tosi hyvä henki. On hienoa, että työkavereilta voi aina kysyä, jos ei tiedä jotain. Koska työyhteisömme ei ole vielä kovin iso, on byrokratiakin vähissä. RMC:llä on myös hyvät mahdollisuudet laajentaa osaamistaan sivusuunnassa. Itseään pystyy kehittämään, ja halukkuudesta erilaisiin koulutuksiin myös kysellään aktiviisesti. En ole vielä itse ehtinyt osallistua koulutuksiin, mutta osallistun varmasti tulevaisuudessa.”

Teemu Mäkinen, projektipäällikkö

Perinteitä kunnioittaen, eteenpäin katsoen

“Tulin Rauman telakalle töihin ensimmäisen kerran vuonna 2005, jolloin telakka oli Akerin omistuksessa. Työskentelin välissä parisen vuotta Turun telakalla, mutta palasin Raumalle vuonna 2015 – tuolla kertaa RMC:lle. RMC on vielä nuori yhtiö, mutta työnantajana joustava. Täällä luotetaan ihmisten ammattitaitoon.

Olen valmistunut Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta diplomi-insinööriksi konetekniikan osastolta vuonna 2003. Heti valmistumisen jälkeen olin puolitoista vuotta konepajalla töissä, mutta sen jälkeen olen työskennellyt laivanrakennuksen parissa. Itse laivanrakennukseen minulla ei ole varsinaista peruskoulutusta, mutta oma koulutukseni tarjoaa hyvät valmiudet tuotannon eri tehtäviin. Olen itse asiassa saanut toimia koulutustani vastaavassa tehtävässä. RMC:llä olen toiminut projektipäällikkönä teräsrakentamiseen painottuvissa projekteissa. Laivaprojekteissa olen vastannut teräs- ja lohkotuotannosta.

Lohkotuotanto tapahtuu halleissa, mutta minun työaikani kuluu pääasiassa toimistolla ja neuvotteluhuoneissa. Käyn tietenkin myös tuotannossa, mutta 15 vuoden kokemuksella pystyn jo aika hyvin raporteista ja numeroista lukemaan, mikä työn tilanne on. RMC:llä on töissä paljon kokenutta porukkaa, joka on ollut telakalla pitkään. On tärkeää kunnioittaa laivanrakennuksen perinteitä, mutta tietenkin myös hyvä katsoa eteenpäin, koska työympäristö muuttuu jatkuvasti.

Minulla on laskentatavasta riippuen useita kymmeniä alaisia. Pyrin johtamaan maalaisjärjellä ja perustelemaan päätökseni faktoilla mututuntuman sijaan. Haluan olla alaisiani kohtaan tasapuolinen ja suoraselkäinen. RMC:n alkuaikoina olen itse saanut apua työhöni minua kokeneemmilta mentoreilta. Tuotanto itsessään on minulle tuttua, mutta esimerkiksi projektien johtamisessa ja niiden talouspuolessa olen saanut lisäoppia. Mentorini ovat osanneet tarttua oikeisiin asioihin, ja heihin pystyi tarvittaessa turvautumaan. Pyrin nyt myös itse avoimin mielin kertomaan asioista nuoremmille ja mentoroimaan tarvittaessa.”