Vastuullisuus toiminnan ytimessä

Vastuullisuus muodostaa yhden toimintamme kulmakivistä. Koemme, että koko yhtiön menestys riippuu siitä, miten vastuullisesti yritys kokonaisuudessaan toimii. Vastuullisuus ei ole muusta toiminnasta erillinen asia, vaan oleellinen osa arkea ja jokapäiväistä liiketoimintaa.

Keskeinen osa toimintaamme on ympäristön huomioiminen lopputuotteessa eli valmiissa laivassa, jonka aiheuttamasta ympäristökuormasta merkittävä osa syntyy liikennöinnin päästöistä. Vastuullisena laivanrakentajana tärkein tavoitteemme on löytää oikea ratkaisujen yhdistelmä vähäpäästöisempien kuljetuskoneistojen ja polttoaineiden hyödyntämiselle.

Noudatamme ihmisoikeuksiin, työelämän oikeuksiin, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan liittyviä kansainvälisiä normeja ja sopimuksia. Vastuu eri sidosryhmille on keskeinen osa toimintaamme. Osaavien työntekijöiden ja rahoituksen saaminen sekä uusien tilausten varmistaminen osana kilpailukyvyn kehittämistä vaatii aktiivista, vastuullista ja läpinäkyvää toteutustapaa.

Näihin vastuullisuutemme perustuu:

  • Riskienhallintamenetelmät
  • Toimintaympäristöanalyysi
  • Hyvän hallintotavan noudattaminen
  • Ympäristön huomioiminen hankkeissa: energiatehokkuus, ympäristöystävälliset ja energiatehokkaat laivat
  • Työhyvinvointi ja työturvallisuus
  • Työnantajavastuun ymmärtäminen ja toteuttaminen

Suomalainen omistus vastuullisuuden perustana

Entistä läpinäkyvämpi yhteiskunta edellyttää yhä läpinäkyvämpää liiketoimintaa myös kaikilta yrityksiltä. Olemme kokoluokassamme ainoa kokonaan kotimaisessa omistuksessa oleva laivanrakennusyhtiö. Se luo perustan myös vastuullisuudellemme. Niin päätöksenteko kuin työllisyys pysyvät Suomessa, ja omistajiamme sitovat suomalainen lainsäädäntö ja alan vaatimukset.

Pyrimme aina pitkäjänteiseen suhteeseen sekä asiakkaidemme että verkostokumppaniemme kanssa. Meille on tärkeää löytää kumppaneita, jotka ymmärtävät arvomme. Vaadimme kumppaneiltamme sitoutumista vastuullisen toiminnan periaatteisiin ja toimintatapoihin, joita myös itse noudatamme yhteisessä kanssakäymisessä.

Sertifioitua toimintaa

Meille myönnetyt sertifikaatit kertovat toimintamme vastuullisuudesta. Sertifikaatit ovat osoitus siitä, että huomioimme ympäristön, työterveyden ja työturvallisuuden kaikessa toiminnassamme ja täytämme standardien asettamat vaatimukset.

Sertifikaattien vaatimukset koskevat kaikkia toimintamme osa-alueita laivasuunnittelusta laivan rakentamiseen, hallintoon ja yhtiön johtamiseen. Sertifikaatit tarkoittavat myös, että noudatamme niin kutsuttua jatkuvan parantamisen mallia eli kehitämme toimintaamme suunnitelmallisesti kohti tulevaisuutta.

Eettisten periaatteiden ja luottamuksen ylläpitämiseen käytämme työkaluna Whistleblowing-ilmoituskanavaa.

Laatu / ISO 9001:2015
Ympäristö / ISO 14001:2015
Työturvallisuus / ISO 45001:2018
Whistleblowing