Toimintamalli

Toimintamme perustuu yhteistyöhön kymmenien yritysten huippuammattilaisten verkoston kanssa. Vastaamme itse projektin ohjauksesta ja kontrolloinnista sekä tuotteen korkeasta laadusta.

Kokoamme kulloiseenkin tarpeeseen parhaiten soveltuvan suunnittelu- ja toteutustiimin laajasta yhteistyökumppaneidemme verkostosta.

Kulmakivinä projektinjohtokyky ja yhteistyö

Erityisen tärkeää toimintamallissamme on erinomainen projektinjohtokyky ja laajamittainen yhteistyö.

Näemme meriteollisuuden yksittäisten toimijoiden sijaan arvoketjuna ja harmoniassa toimivana ekosysteeminä. Siksi suunnittelemme ja toteutamme tuotteemme verkostomaista liiketoimintamallia soveltaen.

Verkostomalli perustuu pitkäjänteisiin, strategisiin kumppanuuksiin meriteollisuuden ja muiden alojen toimijoiden kanssa. Aidosti verkostomaisella ja avoimella toimintamallilla sekä yhteistyöllä kumppaniyritystemme kanssa pystymme jatkuvasti kehittämään toimintatapojamme ja prosessejamme. Näin liiketoiminnasta tulee kannattavaa ja tehokasta.

Joustavuutta ja maltilliset kiinteät kulut

Verkostopohjainen toimintamallimme mahdollistaa joustavuuden ja sen, että kiinteät kustannuksemme pysyvät maltillisina. Toimintatapamme perustuu kevyeen, asiantuntijuuteen pohjautuvaan organisaatioon, jota täydennämme strategisilla kumppaneilla.

Verkostomalli ja vuokratut tilat mahdollistavat kilpailukykyisen toiminnan, jonka yleiskustannukset jäävät pieniksi. Se poistaa osaltaan paineen ottaa vastaan tappiollista laivakauppaa vain yleiskustannusten kattamiseksi.

Aidon verkostotoimijan toimintamalli

Vaikka olemme vastuussa projektien ohjauksesta, kontrolloinnista ja korkeasta laadusta, perustuu onnistunut lopputulos aina tiiviiseen yhteistyöhön verkostokumppaniemme kanssa.

Meidän tehtävämme on koota yhteen yhteistyökumppaniverkostomme kehittämät innovatiiviset ratkaisut ja mahdollistaa niiden hyödyntäminen käytännössä.

Uskomme siihen, että kestävien ratkaisujen käyttöön saamiseksi tarvitaan yhteistyötä ja keskustelua sekä suomalaisten meriteollisuuden yritysten kesken että yli maantieteellisten ja toimialarajojen.