Jäänmurtajat

Edustamme maailman korkeinta osaamista arktisessa laivanrakennuksessa, johon Suomen meriteollisuuden osaaminen ja kilpailukyky nojaavat vahvasti. Suunnittelemme, rakennamme ja huollamme jäissä kulkevia aluksia pitkäaikaisella kokemuksella ja ammattitaidolla.

Raumalla on vuosina 1993–1998 rakennettu kolme monitoimimurtajaa: Fennica, Nordica ja Botnica. Fennicasta ja Nordicasta RMC:llä on edelleen voimassa oleva huoltosopimus Arctian kanssa.

Myös vuonna 2021 RMC:n telakalta valmistunut matkustaja-autolautta Aurora Botnia pystyy operoimaan jäissä. Parhaillaan suunnitteluvaiheessa olevat, Suomen Merivoimien käyttöön tulevat neljä monitoimikorvettia pystyvät niin ikään kulkemaan jäissä.

20XX: Uuden sukupolven jäänmurtajat

Valtaosa Suomen ja Ruotsin jäänmurtajista on auttamatta vanhentumassa. Murtajia on liian vähän, ne ovat liian pieniä, ja niiden päästöt ovat liian suuret. Tämän takia valtioilla on käynnissä yhteinen suunnitteluhanke uuden sukupolven jäänmurtajien rakentamiseksi. Vaikka rakentamispäätöstä murtajista ei ole vielä tehty, on Ruotsin merenkulkulaitos jo joulukuussa 2021 tiedustellut alustavasti RMC:n kiinnostusta hankkeeseen.

Murtajat rakentavalta telakalta vaaditaan osaamista arktisessa laivanrakennuksessa ja kykyä ottaa käyttöön uusia teknisiä innovaatioita siten, että alusten jäänmurtokyky kasvaa, vaikka niiden päästöt vähenevät murto-osaan entisestä. Suuri merkitys on myös aiemmista julkisista hankinnoista kertyneellä kokemuksella, sillä prosessin ja siihen liittyvän valmistelun tuntemus helpottaa tilaajan ja rakentajan välistä yhteistyötä.

2015: Fennican ja Nordican huoltotyöt

Meillä on huoltosopimus Nordica- ja Fennica-monitoimimurtajista Arctia Oy:n kanssa. Teimme aluksille ensimmäiset huoltotyöt alkuvuodesta 2015.

Murtajien parissa työskenteli noin viisikymmentä metalliteollisuuden, pintakäsittelyn ja sähkötöiden ammattilaista, jotka valittiin kumppaniverkostostamme.

Molemmilla monitoimimurtajilla on vahvat siteet Raumalle. Fennica valmistui Aker Finnyardsin Rauman telakalta vuonna 1993 ja sisaralus Nordica vuonna 1994.

2015: Otson konversio

Suoritimme Arctian jäänmurtaja Otson mittavat muutostyöt alkukesästä 2015. Konversioprojektissa muutimme Otson entistä monipuolisempiin tehtäviin soveltuvaksi erikoisalukseksi.

Alukseen asennettiin keinunnanvaimennustankki, joka mahdollistaa avovesioperoinnin. Konversioon sisältyi myös rakenteiden vahvistaminen, jonka myötä Otson jäävahvuusluokka nousi arktisten vaatimusten mukaiseksi. Lisäksi Otson runkoa vahvistettiin ja siihen asennettiin uudet, kansainväliset standardit täyttävät pelastusveneet sekä helikopterikansi.

Muutostöiden myötä Itämerelle suunniteltu Otso pystyy operoimaan kaikilla maailman merillä. Kolmen kuukauden konversioprojekti työllisti Raumalla kymmeniä ihmisiä.