Millainen on uuden sukupolven jäänmurtaja – ja mitä sen rakentaminen vaatii?

5.1.2022 Uutiset

Valtaosa Suomen ja Ruotsin jäänmurtajista on auttamatta vanhentumassa. Niitä on liian vähän, ne ovat liian pieniä ja niiden päästöt ovat liian suuret. Tämän takia valtioilla on käynnissä yhteinen suunnitteluhanke uuden sukupolven jäänmurtajien rakentamiseksi. Vaikka rakentamispäätöstä murtajista ei ole vielä tehty, on Ruotsin merenkulkulaitos jo tiedustellut alustavasti RMC:n kiinnostusta murtajien rakentamiseen.

Tuonnin ja viennin suhteen Suomi on saari, jolle merireitit ovat elintärkeitä. Vuonna 2020 yli 83 prosenttia viennistä ja tuonnista kulki meriteitse. Merkittävin vientimaa oli länsinaapurimme Ruotsi, jonne viedystä 6,3 miljoonasta tonnista 5,2 kulki laivoilla. On selvää, että Itämeren alueen merireittien tulee pysyä auki myös vuoden kylmimpinä kuukausina. Nykyiset jäänmurtajat eivät tähän enää tulevaisuudessa riitä.

Uuden sukupolven jäänmurtajien suorituskyvylle ja ympäristöystävällisyydelle on suuret odotukset. Niiden päästöjen tulee olla 70 prosenttia Urho- ja Atle-luokkien jäänmurtajia pienemmät, niiden tulee avata jopa 32 metrin levyistä ränniä ja kestää käytössä jopa 50 vuotta entistä vaativammissa olosuhteissa.

Murtajat rakentavalta telakalta vaaditaan osaamista arktisessa laivanrakennuksessa ja kykyä ottaa käyttöön uusia teknisiä innovaatioita siten, että alusten jäänmurtokyvykkyys kasvaa, vaikka niiden päästöt vähenevät murto-osaan entisestä. Suuri merkitys on myös aiemmista julkisista hankinnoista kerrytetyllä kokemuksella: prosessin ja siihen liittyvän valmistelun tuntemus helpottaa tilaajan ja rakentajan välistä yhteistyötä.

RMC:n ydinosaamista ovat arktiset alukset ja vähänpäästöinen teknologia

RMC:n rakentamat alukset eivät ole sarjatuotantoa. Ne ovat teknisesti kehittyneitä huipputason tuotteita, jotka pitää pystyä räätälöimään tilaajan tarpeisiin. Teknologisissa kehitysprojekteissa ja tulevaisuuden innovaatioissa RMC tekee tiivistä yhteistyötä korkeakoulujen, laitetoimittajien ja muiden yhteistyökumppaniensa kanssa.

Tällainen osaaminen tulee olemaan avainasemassa uuden sukupolven jäänmurtajien rakentamisessa.

RMC:llä on merkittävä kokemus haastaviin sääolosuhteisiin rakennetuista aluksista. Vuodesta 2014 Rauman telakkaa operoinut RMC on seitsemän vuoden aikana muun muassa parantanut jäänmurtaja Otson operointikykyä, pidentänyt, peruskorjannut ja modernisoinut tutkimusalus Arandan ja rakentanut kaksi matkustaja-autolauttaa: vuonna 2018 luovutetun Hammershusin ja vuonna 2021 luovutetun Aurora Botnian. Alan luottamuksesta RMC:n osaamiseen kertoo vahva tilauskirja. Parhaillaan rakenteilla on Tallinkin uusi matkustaja-autolautta MyStar ja suunnitteluvaiheessa kaksi matkustaja-autolauttaa Tasmaniaan sekä neljä ympärivuotisissa sää- ja jääolosuhteissa toimimaan kykenevää monitoimikorvettia Merivoimille.

Telakan nykyisestä henkilöstöstä iso osa on tehnyt pitkän uran aiemmissa Raumalla toimineissa telakkayhtiöissä. Rauman telakalla vuosina 1992–2014 toimineet eri telakkayhtiöt ovat rakentaneet yhteensä yli 30 kaupallista alusta. Niiden lisäksi Raumalla on rakennettu ja huollettu lähes kaikki Suomen valtion monitoimimurtajat, suuret vartioalukset ja sotalaivat.

Käyttövoiman pitää toimia myös tulevaisuudessa

Merkittävä haaste uusissa murtajissa on niiden pitkä elinkaari. Viidenkymmenen vuoden aikana käyttövoima- ja päästökysymykset tulevat muuttumaan ja muutoksen ennakoiminen on vaikeaa. Päästötavoitteisiin pääseminen edellyttää kuitenkin päätöksien tekemistä nyt.

Tällä hetkellä potentiaalisimpana lähitulevaisuuden ratkaisuna pidetään biopohjaisia polttoaineita ja akkuteknologiaa. Näitä käyttää myös hiljattain valmistunut Aurora Botnia: se pystyy hyödyntämään sähkön ja nesteytetyn maakaasun (LNG) lisäksi paikallisesti tuotettua biokaasua (LBG) tai uusiutuvalla energialla tuotettua synteettistä metaania (SNG). Alus on luokassaan maailman ympäristöystävällisin, ja sen päästöjen on laskettu olevan 50 prosenttia pienemmät kuin vuonna 1981 rakennetun edeltäjänsä.

Vaikka tulevaisuuden polttoaine ei ole vielä kiveen kirjoitettu, on lyhyillä reiteillä ja rannikkovesillä liikennöivien alusten tulevaisuus paikallisesti tuotettavissa ja käytettävissä polttoaineissa. Uuden sukupolven alukset – olivat ne sitten Tasmanian-lauttoja tai jäänmurtajia – luovat paikallisen kysynnän, joka tekee energiantuotantoon tehtävistä investoinneista kannattavia ja pitää liikkuvan rahavirran kotivesillä. Samalla myös fossiilisen energian kuljettamisen tarve vähenee merkittävästi.

Murtajissa on ainekset uuden teknologian kehittämisen kärkihankkeeksi

Julkiset hankinnat ovat aina olleet teollisen menestyksen keihäänkärkiä. Myös jäänmurtajahankinta tarjoaa mahdollisuuden uusien teknologisten ratkaisujen ja meriteollisuusklusterin kehittämiseen.

Suomen ja Ruotsin yhteistyönä toteutettu hankinta palauttaisi meriklusterien arktisen osaamisen globaaliin johtoasemaan ja turvaisi kansallisen huoltovarmuuden meriteitse tapahtuvan kaupan osalta. Kaikki tarvittava osaaminen ja teknologia löytyy jo Pohjoismaista.

Ennen rakentamista tarvitaan kuitenkin hallitusten yhteistyötä ja ripeitä päätöksiä. Tämä varmistaisi sen, että hanke voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti ja samalla edistää ympäristöystävällistä merenkulkua.