RMC:n opiskelijajoukkue kisasi ympäristöteemalla kansainvälisen Intelligence Hunt -kilpailun finaalissa

7.5.2021 Uutiset

RMC oli tänä vuonna mukana SeaFocus Internationalin järjestämässä Intelligence Hunt -kilpailussa, jossa kansainväliset yliopisto-opiskelijat pääsevät yhdessä case-yritysten kanssa ratkomaan kuljetus- ja logistiikka-alan ajankohtaisia haasteita. Kilpailussa kukin opiskelijajoukkue saa yritykseltä aiheen tapaustutkimukselle.

Yli kolme kuukautta kestäneessä kilpailussa oli mukana 9 opiskelijajoukkuetta. RMC:n joukkue Green Wave esiintyi kilpailun finaalissa laivojen vaihtoehtoisten polttoaineiden toimitusketjua käsittelevällä tutkimuksellaan. Nelihenkisessä joukkueessa oli mukana opiskelijoita Aalto-yliopistosta, Turun yliopistosta ja ruotsalaisesta World Maritime Universitystä.

Päästöt pienemmiksi paikallisesti tuotetulla vaihtoehtoisella polttoaineella

Tutkimuksessaan opiskelijat selvittivät RMC:n toimeksiannosta, miten ja millaisilla kustannuksilla vaihtoehtoisten polttoaineiden toimitusketju olisi mahdollista toteuttaa. Tutkimusaiheen taustalla ovat ympäristötietoisuuden kasvun ja kiristyvän lainsäädännön lisäksi RMC:n tavoitteet ja toimintapa.

”Haluamme olla ympäristöystävällisen teknologian edelläkävijä laivanrakennuksessa. Rakentamamme laivat seilaavat maailman meriä vielä 2050-luvulla, joten meidän on jo nyt ymmärrettävä tulevaisuuden trendejä ja mahdollisuuksia”, kertoo kilpailussa RMC:n edustajana mukana ollut myyntijohtaja Mika Laurilehto.

Laivojen energiatehokkuuden parantamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi on jo olemassa ja käytössä erilaisia teknologioita. Haastavimpia ovat kuitenkin tällä hetkellä laivojen hiilidioksidipäästöt, joita on mahdollista hillitä polttoaineratkaisuilla.

”Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tehokkaimpia ovat vaihtoehtoiset polttoaineet, joita hyödyntäviä laivoja rakennamme tälläkin hetkellä. Nyt tarkoituksemme on ottaa seuraava askel ja selvittää, mitä paikallisesti tuotettujen vaihtoehtoisten polttoaineiden hyödyntäminen vaatisi. Toimiin on ryhdyttävä heti, jotta asetetut yhteiset päästötavoitteet voidaan saavuttaa”, Laurilehto summaa.

Paikallisella biokaasulla Vaasan ja Uumajan väliä?

Opiskelijat keskittyivät tutkimuksessaan biokaasuun, sillä sitä pystyy tulevaisuudessa hyödyntämään Vaasan ja Uumajan väliä liikennöivä matkustaja-autolautta Aurora Botnia. RMC:n telakalta pian valmistuvan aluksen kannalta tutkimustulokset näyttävät lupaavilta.

”Aurora Botnian käyttämän biokaasun tuotanto olisi mahdollista järjestää paikallisesti siten, että siitä ei esimerkiksi aiheutuisi merkittäviä korotuksia matkalippujen hintoihin. Pidemmällä aikavälillä hintaero biokaasun ja muiden polttoainevaihtoehtojen välillä muuttunee merkityksettömän pieneksi. Biokaasun käyttö myös pienentäisi aluksen hiilidioksidipäästöjä merkittävästi”, tiivistää RMC:n opiskelijajoukkue Green Waven vetäjä Sid Oksala.

Aurora Botnian lisäksi tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää myös muissa nykyisissä ja tulevissa laivaprojekteissa.

”Muutkin rakentamamme laivat liikennöivät paikallisesti verrattain lyhyillä reiteillä ja rannikkovesillä, joten vaihtoehtoisen polttoaineen infrastruktuuri on pitkän matkan valtameriliikennöintiin verrattuna helpommin toteutettavissa. Tutkimuksen pohjalta voimme myös lähteä selvittämään, pystyisimmekö jatkossa tarjoamaan asiakkaillemme sekä vaihtoehtoisia polttoaineita hyödyntävän laivan että paikallisesti tuotetun vaihtoehtoisen polttoaineen jakeluverkoston”, Laurilehto pohtii.

”Poikkeuksellinen tilaisuus tehdä yhteistyötä meriteollisuudessa toimivan yrityksen kanssa”

RMC:n nelihenkiseen opiskelijajoukkueeseen kuuluivat Sid Oksala ja Pauli Ranta Aalto-yliopistosta, Alina Sippolainen Turun yliopistosta ja Aymen Abdaoui ruotsalaisesta World Maritime Universitystä. Oksalan mielestä kilpailu tarjosi opiskelijoille hienon mahdollisuuden.

”Kilpailu oli poikkeuksellinen tilaisuus päästä tekemään yhteistyötä meriteollisuudessa toimivan yrityksen kanssa. Tutkimusaiheemme tarjosi sopivan määrän haastetta olematta kuitenkaan ylitsepääsemättömän vaikea. Pääsin kehittämään kilpailussa yhteistyötaitojani ja oppimaan paljon uutta vaihtoehtoisista polttoaineista, ja samoja kokemuksia on varmasti myös muilla tiimiläisillä. Erityiskiitos RMC:lle loistavasta tutkimusaiheesta!”

Myös RMC:llä iloitaan opiskelijoiden puolesta.

”On todella hienoa, että meriteollisuuden pariin on tulossa tällaisia nuoria osaajia. Haluan RMC:n puolesta kiittää opiskelijajoukkuettamme erinomaisesti tehdystä työstä”, sanoo Laurilehto.

 

Lue lisää RMC:n tutkimusaiheesta ja opiskelijajoukkueesta >

Tutustu SeaFocus Internationaliin ja Intelligence Hunt -kilpailuun >