Rauma Marine Constructionsille suunnittelusopimus puolustusvoimien Laivue 2020 -hankinnoista

28.4.2017 Mediatiedotteet

Rauma Marine Constructions ja puolustusvoimat ovat solmineet 28.4.2017 suunnittelusopimuksen Laivue 2020 –hankkeeseen kuuluvan neljän uuden monitoimikorvetin suunnittelusta.

Sopimuksen mukaan alusten suunnittelussa huomioidaan puolustusvoimien toivomusten mukaan alusten kyky pitkäkestoiseen läsnäoloon merellä kaikissa sää- ja jääolosuhteissa, merioperaatioiden johtamiskyky, pintatorjuntakyky, merimiinoittamiskyky sekä mahdollisuus sukellusvenetorjuntaan. Nämä ovat Rauma Marine Constructionsin selkeitä vahvuuksia laivanrakentajana.

”Kaikki suomalaiset taistelualukset on rakennettu Raumalla. Aluksia on tehty täällä jo vuodesta 1986 alkaen. Nyt solmittu sopimus jatkaa tätä perinnettä toivottavasti pitkälle seuraavalle vuosikymmenelle”, toteaa Rauma Marine Constructionsin toimitusjohtaja Heikki Pöntynen.

Suunnittelusopimus seuraa aiemmin tehtyä aiesopimusta. Rauma Marine Constructions ja puolustusvoimat solmivat aiesopimuksen syyskuussa 2016. Kolmivaiheisessa menettelyssä suunnittelusopimusta seuraa vielä rakentamissopimus, jonka solmimisajankohdaksi on arvioitu tammi-helmikuu 2018.

”Rauma Marine Constructions valikoitui suunnittelijaksi laivoille ennen kaikkea, koska he pystyivät vastaamaan niihin odotuksiin, joita aiesopimus edellytti. Yhtiöllä on näkemyksemme mukaan hyvät edellytykset tuottaa nämä korkean vaatimustason alukset hyvässä yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa”, kertoo kommodori Veli-Pekka Heinonen Puolustusvoimien logistiikkalaitokselta.

Kotimaisuus ja huoltovarmuus ratkaisevia tekijöitä

Monitoimikorvettien suunnittelussa ja rakentamisessa keskeisessä asemassa on alusten vankka kotimaisuusaste ja huoltovarmuus.

”Alukset on tarkoitus rakentaa kotimaassa. Hankkeessa sovelletaan Euroopan unionin direktiivejä ja Suomen lainsäädäntöä siten, että alusten mukanaan tuomaa kansainvälistä yhteistyötä kyetään hyödyntämään kansallista huoltovarmuutta rakennettaessa. Suomen puolustuskyvyn kannalta on tärkeää, että aluksille luodaan niiden elinkaaren mittainen huoltovarmuus ”, sanoo Heinonen.

Laivue 2020 -hankkeeseen kuuluvat alukset korvaavat jo käytöstä poistuneen miinalaiva Pohjanmaan lisäksi neljä Rauma-luokan ohjusvenettä sekä kaksi Hämeenmaa-luokan miinalaivaa, joiden elinkaaren on laskettu päättyvän vuosina 2022 – 2025.

Rakentamisen eteneminen suunnitteluvaiheeseen jatkaa myös Rauma Marine Constructionsin aloittamia rekrytointeja.

”Rauma Marine Constructions on perustanut tätä hanketta varten mentorointiohjelman, jonka kautta palkkaamme 10 – 15 uutta suunnittelijaa telakalle. Ohjelman tarkoituksena on siirtää telakalla jo olevaa osaamista seuraaville sukupolville”, Pöntynen sanoo.

Koko puolustusvoimien alukset korvaavan hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 1,2, miljardia euroa. Ensimmäiset alukset on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2021.