Laivue 2020 -projektin päälaitehankintasopimukset on solmittu

15.10.2020 Mediatiedotteet

Rauma Marine Constructions on solminut kolme merkittävää päälaitehankintasopimusta Puolustusvoimille toimitettaviin monitoimikorvetteihin. Monitoimikorvettien päälaitteet ostetaan globaalisti johtavilta alan toimittajilta, joiden järjestelmät on kehitetty erityisesti taistelualuksiin. Solmittujen sopimusten arvo on yli sata miljoonaa euroa.

Tärkeimmät sopimukset kriittisistä pitkän toimitusajan laitteista on allekirjoitettu kevään ja kesän aikana hyvin poikkeuksellisessa maailmantilanteessa. Koronapandemia on aiheuttanut merkittäviä haasteita monille yrityksille, eikä se ole ollut vaikutukseton Laivue 2020 -hankkeellekaan.

-Tässä haastavassa tilanteessa on jouduttu kehittämään uusia toimintatapoja, ja neuvottelumenettelyt ovat vaatineet uusia tapoja toimia sekä pitkäjänteisyyttä kaikilta osapuolilta. Olemme todella tyytyväisiä, että suurimmat ja aikataulukriittisimmät laitehankinnat Puolustusvoimien tilaamaa Laivue 2020 -hanketta varten on nyt tehty. Saavutus on huomattava maailmassa, jossa monet telakat ja yritykset ovat joutuneet sulkemaan ovensa jo kokonaan, sanoo RMC:n toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa.

Monitoimikorvettien koneiston tärkeimpiä laitteita ovat kaasuturbiini ja sähkökäyttöjärjestelmä ja ne potkuriakseleihin yhdistävä vaihteisto sekä päädiesel-generaattorit. Suorituskyvyn kannalta kriittisen ja teknisesti haastavan vaihteiston sekä sähkökäyttöjärjestelmän toimittaa aluksiin saksalainen RENK AG. Yhtiöllä on vuosikymmenten kokemus taistelualusten vaihdetoimituksista lukuisille valtioille ympäri maailman.

Kaasuturbiinin aluksiin toimittaa yhdysvaltalainen General Electric. LM2500-kaasuturbiini on yleisin sotalaivoissa käytetty kaasuturbiini maailmassa. Suomen merivoimat tulee olemaan 39. tätä turbiinimallia käyttävä laivasto maailmassa.

Aluksen sähkö tuotetaan puolestaan MAN Energy Solutions SE:n erittäin hiljaisilla 12V 175D -dieselgeneraattoreilla.

Toimittajavalinnoissa tärkeässä roolissa oli aluksen operatiivisen suorituskyvyn varmistaminen eli moottoreiden ja vaihteiden teho-painosuhde, alusten vedenalainen hiljaisuus ja taistelunkestävyys. Kaikissa järjestelmissä on myös huomioitu sotalaivoille erittäin poikkeukselliset talvi- ja jäissäkulkuvaatimukset. Laivue 2020 -alusten koneisto- ja propulsioratkaisu on niin sanottu CODELAG (Combined Diesel Electric and Gas) kahdella potkuriakselilinjalla. Alhaisemmilla nopeuksilla alusta kuljettavat vaihteeseen kytkeytyvät sähkömoottorit, jotka saavat tehonsa dieselgeneraattoreilta. Suuremmilla nopeuksilla ja raskaissa jääolosuhteissa vaihteeseen kytketään suuritehoinen kaasuturbiini.

Valitut järjestelmät ja niiden toimittajat täyttävät myös alukselta vaaditun kansallisen huoltovarmuuden kriteerit. Alukset huolletaan Suomessa koko niiden elinjakson ajan.