RMC:n järjestämän seminaarin paneeliosuudessa keskusteltiin merenkulun tulevaisuuden käyttövoimista. Keskustelemassa RMC:n myyntijohtaja Mika Laurilehto, ESL Shippingin toimitusjohtaja Matti-Mikael Koskinen, Wärtsilän projektipäällikkö Kenneth Widell ja Traficomin erityisasiantuntija Satu Hänninen.

Korona ei katkaissut RMC:n vahvaa kasvua – merenkulun pyrkimys päästöttömyyteen mahdollisuus Suomen meriteollisuudelle

26.5.2021 Uutiset

RMC:n keskiviikkona 26.5.2021 isännöimässä suomalaisen meriteollisuuden seminaarissa keskusteltiin meriteollisuuden ja merenkulun tulevaisuudesta. Meriteollisuus on Suomessa merkittävä kasvuala. Sen vuosittainen liikevaihto on 9 miljardia euroa, ja se työllistää 30 000 ihmistä.

Maailmanlaajuisesti ala on monilta osin murroksessa. Ilmastonmuutos ajaa meriteollisuutta ympäristöä vähemmän kuormittaviin aluksiin, ja kysyntä vähäpäästöisille ja päästöttömille ratkaisuille merenkulussa, kuten muillakin liikenteen sektoreilla, on valtava. Siirtymän myötä iso osa globaalista laivakannasta tulee uusia, mikä tarjoaa Suomelle mahdollisuuden.

Korona vaikutti selvästi meriteollisuudessa etenkin risteilyalusten rakentamiseen. Pandemia keskeytti usean laivayhtiön risteilytoiminnan kokonaan, mikä vaikutti sekä yritysten tilauksiin että maksukykyyn. Vaikka pandemia on ollut myös meriteollisuudelle osin myrkkyä, usko tulevaisuuteen on edelleen vahva.

”Meriteollisuus on Suomelle avaintoimiala. Vähähiilisyyden lisäksi digitalisaatioon liittyvä markkina on alalla valtava, ja Suomen tulee päästä tähän mukaan. Kiinnostus laivamatkustamiseen on ollut kasvussa pitkään ja potentiaalia kasvuun on edelleen. Pidemmällä aikavälillä laivamatkustus tulee varmasti edelleen kasvamaan matkustusmuotona”, Meriteollisuus ry:n toimitusjohtaja Elina Andersson toteaa.

RMC kasvoi koronasta huolimatta

Rauman telakkaa pyörittävän Rauma Marine Constructionsin kasvu jatkui vuona 2020 vahvana pandemiasta huolimatta, ja sama suunta on ollut nähtävissä myös tänä vuonna. Helmikuussa laivojen tuotanto jouduttiin keskeyttämään hetkellisesti koronatilanteen taltuttamiseksi, mutta tiukennetut turvamääräykset ja testaukset takasivat, että toiminta saatiin palautettua nopeasti takaisin normaaliin. Testauksia on jatkettu edelleen, jotta uutta aaltoa ei pääse syntymään.

Tällä hetkellä telakkayhtiöllä on rakenteilla neljä Puolustusvoimien tilaamaa korvettia sekä kaksi matkustaja-autolauttaa: Wasalinelle rakennettava Aurora Botnia ja Tallinkille tuleva MyStar. Lisäksi RMC allekirjoitti maaliskuussa 2021 sopimuksen tasmanialaisen TT-Line Companyn kanssa kahden matkustaja-autolautan valmistamisesta.

”Pystymme rakentamaan telakallamme tällä hetkellä rinnakkain kahta eri alusta, mikä on vauhdittanut kasvuamme. Tulevina vuosina tavoitteemme on vakiinnuttaa asemamme johtavana matkustaja-autolauttojen valmistajana maailmassa ja tuottaa rinnalla eturivin viranomaisaluksia, kuten Puolustusvoimien korvetit ja jäänmurtajakalusto”, RMC:n toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa sanoo.

Synteettiset nesteet ja kaasut päästöttömyyden avaimina

Sekä Wasalinen Aurora Botnian että Tallinkin MyStarin pääkoneet on varustettu kaksoispolttoaineratkaisulla. Ne käyttävät ensisijaisena polttoaineenaan nesteytettyä maakaasua (LNG) tai biokaasua (LBG). Näistä etenkin biokaasu nähdään yhtenä potentiaalisena vaihtoehtona merenkulun päästöjen laskemiseksi, kertoo RMC:n tilaisuudessa puhunut Aalto-yliopiston professori Martti Larmi.

”Globaalin merenkulun päästöttömyys tulee nojaamaan vahvasti nestemäisiin ja kaasumuotoisiin polttoaineisiin. Biokaasu on yksi lähitulevaisuuden realistisimmista vaihtoehdoista, koska sen käyttämisen mahdollistava teknologia on jo olemassa ja myös käytössä.”

Pidemmällä tähtäimellä ja teknologian kehittyessä merenkulussa voitaneen hyödyntää kannattavasti myös synteettisiä polttoaineita, kuten vetyä, synteettistä metaania ja metanolia sekä orgaanisten ja synteettisten polttoaineiden sekoituksia.

RMC rakentaa laivoja tyypillisesti lyhyemmille välimatkoille ja paikalliseen liikenteeseen. Esimerkiksi Wasalinen Aurora Botnia tulee liikennöimään Vaasan ja Uumajan välillä, ja TT-Line Companylle rakennettavat kaksi alusta liikennöivät Australian ja Tasmanian välillä.

”Tämä mahdollistaa paikallisen energian hyödyntämisen laivoissa. Esimerkiksi Aurora Botnian polttoaineena tulevaisuudessa käytettävän biokaasun valmistamiseen voidaan hyödyntää suoraan pohjalaisten maatilojen orgaanisia jätteitä”, RMC:n myyntijohtaja Mika Laurilehto toteaa.

Kuva: RMC:n järjestämän seminaarin paneeliosuudessa keskusteltiin merenkulun tulevaisuuden käyttövoimista. Keskustelemassa RMC:n myyntijohtaja Mika Laurilehto, ESL Shippingin toimitusjohtaja Matti-Mikael Koskinen, Wärtsilän projektipäällikkö Kenneth Widell ja Traficomin erityisasiantuntija Satu Hänninen.