RMC sai ympäristö- sekä työterveys- ja turvallisuussertifikaatit

11.6.2019 MediatiedotteetUutiset

Rauma Marine Constructionsille (RMC) myönnetyt ISO 14001- ja ISO 45001 -sertifikaatit kertovat vastuullisesta toiminnasta: Sertifikaatit ovat osoitus siitä, että RMC huomioi ympäristön, työterveyden ja työturvallisuuden kaikessa toiminnassaan ja täyttää kaikki standardin asettamat vaatimukset. Käytännössä yhtiö huolehtii esimerkiksi työturvallisuudesta ja työterveydestä ennakoivasti sekä minimoi kierrätyskelvottoman jätteen määrän.

Rauma Marine Constructionsille myönnettiin maanantaina 10.6. vastuullisesta toiminnasta kertovat ISO 14001- ja ISO 45001 -sertifikaatit. RMC:llä oli jo entuudestaan ISO 9001:2015 –sertifikaatti osoituksena laadukkaasta toiminnasta.

Sertifikaattien vaatimukset koskettavat kaikkia RMC:n toiminnan osa-alueita laivasuunnittelusta laivan rakentamiseen sekä hallintoon ja yhtiön johtamiseen.

”Yritykselle sertifikaattien ansaitseminen on aina iso ponnistus ja hieno saavutus”, kertoo johtava auditoija Janne Hihnala Bureau Veritaksesta.

”Nämä sertifikaatit ovat osoitus siitä, että RMC:n toiminta on vastuullista koko organisaatiossa, ja standardien pohjalta on luotu työkalut jokapäiväisen toiminnan ohjaamiseen, hallintaan ja johtamiseen. Vuoden 2019 auditoinneilla todettiin, että toiminnan vastuullisuus näkyi läpi organisaation, aina yhtiön johdosta alihankintaverkostoon,” Hihnala toteaa.

Kuvassa vasemmalta RMC:n toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa, Janne Hihnala Bureau Veritaksesta sekä RMC:n QHSE Manager Jarkko Merilä.

Ympäristö, terveys ja turvallisuus ensiarvoisen tärkeitä

”Käytännössä sertifiointi tarkoittaa sitä, että RMC huomioi muun muassa ympäristön ja kestävän kehityksen esimerkiksi minimoimalla kaatopaikalle päätyvän jätteen määrän ja huolehtimalla yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä toiminta-alueella yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa”, kertoo laatu-, työterveys- ja turvallisuus- sekä ympäristöjärjestelmistä vastaava päällikkö Jarkko Merilä.

”Ympäristöasioissa noudatamme ISO 14001 standardin lisäksi Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy:n vaatimuksia. Sertifikaatin vaatimusten lisäksi arvioimme sekä oman toimintamme että muiden toimijoiden toiminnan ympäristöriskit, jotka mahdollisesti vaikuttavat meihin”, Merilä sanoo.

Myös henkilöstön ja muiden sidosryhmien turvallisuus ja terveys huomioidaan RMC:llä esimerkiksi siten, että vierailijat käyttävät henkilökohtaisia suojavarusteita tuotantoalueella liikkuessaan ja niin sanottuja turvallisuuskierroksia tehdään yhdessä verkostotoimijoiden kanssa.

”Telakalla työskentelyn turvallisuus on RMC:lle ensiarvoisen tärkeä asia. Avainasemassa ovat muun muassa ennakoivat turvallisuuskierrokset, turvallisten työskentelyolosuhteiden tarjoaminen sekä jatkuva kehitystyö turvallisuuden edistämiseksi. Pyrimme siihen, että turvallisuushavaintoja tehdään ennakoivasti ja tapaturmilta vältytään täysin. Olemme tehneet työterveyshuollon toimintasuunnitelman sekä työsuojelun toimintaohjelman yhteistyössä henkilöstön edustajien, työsuojeluvaltuutettujen ja työterveyshuollon kanssa”, Merilä kertoo.

Jatkuvaa parantamista suunnitelmallisesti

Sertifikaattien myöntäminen tarkoittaa myös sitä, että yrityksellä on suunnitelma toiminnan parantamiseksi entisestään tulevaisuudessa, eli yhtiö noudattaa niin kutsuttua jatkuvan parantamisen mallia. ISO 14001- ja ISO 45001 -sertifikaatit kuuluivat yhtiön vuoden 2019 tavoitteisiin. RMC:llä oli jo entuudestaan ISO 9001:2015 -sertifikaatti.

”Sertifioitu järjestelmä takaa asiakkaillemme laadukkaat uudislaiva-, huolto-, konversio- ja teräsrakenneprojektit. Sertifikaatit todentavat nyt järjestelmämme luotettavuuden. Nyt asiakkaamme voivat varmistua siitä, että materiaalihankinnoissa ja tuotannossamme toimintamme ympäristöriskit on minimoitu ja niitä seurataan jatkuvasti. Lisäksi henkilöstömme ympäristötietoisuus ja -osaaminen ovat avainasemassa ympäristövastuullisuuden kehittämisessä, ja panostamme niihin merkittävästi myös vastaisuudessa”, Merilä vakuuttaa.

ISO 14001

  • Maailmanlaajuisesti käytetty ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, jonka takana on International Organization of Standardization (ISO).
  • Työkalu ympäristöasioiden hallintaan ja toimenpiteiden tulokselliseen kehittämiseen.
  • Standardi perustuu PDCA-malliin (plan, do, check, act eli suunnittele, toteuta, arvioi, toimi), joka korostaa systemaattista toiminnan suunnittelua, hallintaa, mittaamista ja parantamista. Se yhdistää ympäristöasiat kiinteäksi osaksi organisaation toimintaa ja pyrkii toiminnan jatkuvaan parantamiseen.

ISO 45001

  • Maailmanlaajuisesti käytetty työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmä, jonka takana on International Organization of Standardization (ISO).
  • Työkalu työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden parantamiseen, työpaikan riskien vähentämiseen sekä terveellisempien ja turvallisempien työolosuhteiden luomiseen.
  • Myös ISO 45001 perustuu PDCA-malliin.