fbpx

Toimintamalli

Rauma Marine Constructionsin toiminnan kulmakiviä ovat erinomainen projektinjohtokyky ja laajamittainen yhteistoiminta verkostoyritysten kanssa.

Meriteollisuus tulee nähdä yksittäisten toimijoiden sijaan arvoketjuna ja harmoniassa toimivana ekosysteeminä. RMC suunnittelee ja toteuttaa tuotteensa soveltaen verkostomaista liiketoimintamallia. Verkostomalli perustuu pitkäjänteisiin, strategisiin kumppanuuksiin meriteollisuusverkoston kanssa. Aidosti verkostomaisella ja avoimella toimintamallilla sekä verkostoyritysten kanssa yhteistyössä toimimalla pystytään jatkuvasti kehittämään toimintatapoja ja prosesseja. Sen avulla liiketoiminnasta tulee kannattavaa ja tehokasta.

Jokaiselle laivaprojektille räätälöidään oma asiantuntijaryhmä verkoston toimijoiden piiristä. RMC vastaa projekteissa projektinhallinnasta, taloudesta ja laadunvalvonnasta.

RMC:n verkostopohjainen toimintamalli mahdollistaa joustavuuden ja sen, että kiinteät kustannukset pysyvät maltillisina. Meidän toimintatapamme perustuu ohueen, asiantuntijuuteen pohjautuvaan organisaatioon, jota täydennetään kiinteillä, strategisilla kumppaneilla. Lisäksi valjastamme käyttöömme oman organisaatiomme ja partneriyritysten osaamisen.

Verkostomalli ja vuokratut tilat mahdollistavat kilpailukykyisen toiminnan pienillä yleiskustannuksilla. Osaltaan se poistaa paineen ottaa vastaan tappiollista laivakauppaa vain yleiskustannusten kattamiseksi.