Tuotteet

Rauma Marine Constructions tuntee suomalaisen merenkulunosaamisen perinteet. Kesällä 2014 perustettu yhtiö vaalii ja kehittää vahvaa suomalaista laivanrakennusosaamista eteenpäin.

RMC on erikoistunut monitoimimurtajien, matkustaja-autolauttojen ja puolustusvoimien tarvitsemien alusten rakentamiseen. Myös offshore-teollisuuden vaativat apualukset kuuluvat telakan valikoimaan. Yhtiön arktisten olosuhteiden osaaminen tukee sen kilpailukykyä jäävahvistettujen alusten markkinasegmentissä.

Rauman telakan asiakkaina ovat olleet kaikki Pohjois-Euroopan pääoperaattorit:

  • Stena Line
  • TT-Line
  • Scandlines
  • Irish Ferries
  • SeaFrance
  • Tallink Silja
  • North Link (Caledonian McBryne)
  • Color Line
  • P&O Ferries

Tuoteportfolio

Matkustaja- ja autolautat
Jäänmurtajat
Sota-alukset
Tutkimusalukset
Teräsrakenteet

Rauman telakan historiaan mahtuu monta matkustaja- ja autolauttaa. Yhteensä 30 lauttaa ja ro-ro-alusta on valmistunut telakalla, muun muassa Tallink Siljalle sekä brittiläiselle P&O Ferries -yhtiölle.

Rauma Marine Constructionsin telakalta valmistui kesällä 2018 yhtiön ensimmäinen laivatilaus, 158 metriä pitkä ja 23,5 metriä leveä matkustaja-autolautta tanskalaiselle Molslinjenille. Hammershus-niminen, 720 matkustajaa kuljettava matkustaja-autolautta kulkee Tanskan saaristossa sekä osan vuotta myös Bornholmin ja Saksan välisellä reitillä Rönne-Sassnitz.

Maaliskuussa 2019, RMC ja Tallink sinetöivät rakentamissopimuksen Helsinki-Tallinna välille tulevalle uudelle shuttle-alukselle. Uusi alus on suurin Rauma Marine Constructionsilta tähän mennessä tilatuista aluksista, ja laivan arvo on arviolta 250 miljoonaa euroa. Tuleva Tallink Shuttle -alus on noin 212 metriä pitkä ja sen bruttovetoisuus on noin 50 000 tonnia. Matkustajia alukseen mahtuu 2 800, ja sen työllisyysvaikutus telakalle on arviolta yli 1 500 henkilötyövuotta.

Alus luovutetaan Tallinkille alkuvuodesta 2022.

Tämän lisäksi RMC tulee rakentamaan Wasalinen uuden Vaasa–Uumaja-välin liikenteeseen tulevan matkustaja-autolautan.

Suomalaisen meriteollisuuden erityisosaaminen liittyy arktiseen merenkulkuun ja sen vaatimusten edellyttämään laivanrakennukseen.

Arktinen meriteollisuus on yksi suomalaisen meriteollisuuden merkittävimmistä osaamisalueista, ja Suomella onkin aito mahdollisuus kehittyä maailman parhaaksi meriteollisuuden klusteriksi. Suomi on maailman ainoa maa, jossa arktinen meriteollisuus on kaikkien toimintojen ja palveluiden osalta vertikaalisesti integroitunutta ja koko arvoketju on alueellisessa hallinnassa.

Arvoketju muodostuu neljästä osa-alueesta: operoinnista, rakentamisesta ja ylläpidosta, tutkimuksesta ja kehityksestä sekä koulutuksesta. Rakentaminen ja ylläpito ovat vastuualue, jonka vaatimuksiin Rauma Marine Constructions voi vastata Suomessa parhaiten.

Rauma Marine Constructions edustaa maailman korkeinta osaamista arktisessa laivanrakennuksessa, johon Suomen meriteollisuuden osaaminen ja kilpailukyky nojaa vahvasti. Yhtiö suunnittelee, rakentaa ja huoltaa jäissä kulkevia aluksia pitkäaikaisella osaamisellaan ja ammattitaidollaan.

RMC on oleellinen osa Suomeen rakentuvaa arktisen meriteollisuuden klusteria, eikä se ole päällekkäinen toimija maamme muiden telakoiden kanssa. Ilman raumalaisen meriteollisuuden panosta tietyn kokoluokan ja segmentin alukset poistuvat suomalaisesta tarjoomasta.

Rauman telakalla on kautta aikojen rakennettu ja huollettu huomattava osa Suomen valtion omistamista aluksista, kuten kaikki monitoimimurtajat ja suuret vartioalukset. Myös kaikki vuoden 1990 jälkeen käyttöön otetut Merivoimien isot taistelualukset on rakennettu Raumalla.

Lokakuussa 2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitos ja Rauma Marine Constructions allekirjoittivat aiesopimuksen neljän Laivue 2020 
-taistelukorvetin rakentamisesta Raumalla.

Sopimuksessa määritettiin muun muassa alusten hintoihin, toimitusaikatauluun, vastuunjakoon sekä riskienhallintaan liittyvät kysymykset.

Vuonna 2017 Rauma Marine Constructions sai Merivoimien logistiikkalaitokselta myös valtuutuksen tehdä merkittävän osuuden monitoimikorvettien perussuunnittelusta. Loput suunnittelusta tehdään sen jälkeen, kun alusten päälaitteet on kilpailutettu ja valittu.

Lopullinen rakentamissopimus solmittiin syyskuussa 2019.

Rauman telakalla on rakennettu monta tutkimusalusta, muun muassa Etelä-Savon ympäristökeskuksen omistama merentutkimusalus Muikku. Myös Namibian kalastus- ja meriministeriön tilaama kalastustutkimusalus RV Mirabilis on telakan käsialaa.

Lähes 30-vuotias, Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) omistama merentutkimusalus Aranda peruskorjattiin RMC:n telakalla Raumalla vuosina 2017–2018. Korjauksessa aluksen keskelle lisättiin kokonaan uusi lohko ja sen perä ja peräkansi muotoiltiin uudelleen. Uudistettu laiva on nyt seitsemän metriä pidempi, ja lisäksi se on aiempaa ympäristöystävällisempi, sillä se voi käyttää biodieseliä ympäri vuoden ja kulkea lyhyitä matkoja pelkästään akkusähköllä. Aranda on ensimmäinen uutta akkuteknologiaa hyödyntävä alus Suomessa.

Erityisesti arktisessa ympäristössä operoimaan kykenevien tutkimus- ja huoltoalusten kysyntä tulee kasvamaan entisestään tulevaisuudessa. RMC kykenee vastaamaan tähän kasvavaan tarpeeseen.

Rauma Marine Constructionsin tarjontaan kuuluvat myös erilaiset teräsrakenteet, joita on valmistettu muun muassa turkulaisyhtiö Admareksen Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin toimitettuihin teräksiseen tekosaareen ja kelluviin huviloihin. Kyseiset saaret ja huvilat on valmistettu Rauman telakalla. Viimeisimmät huvilat toimitettiin Dubaihin alkusyksystä 2017.

RMC on tehnyt terästyöt myös Kanadan merivoimien laivan kansirakennelmaan. Työ tehtiin Almaco Group:n alihankkijana. Vuonna 2016 rakennettu kansirakennelma toimitettiin kanadalaiselle telakkayhtiö Davielle. Seitsemänkerroksinen majoitusrakennus liitettiin vanhaan konttilaivaan.

Terästöiden tarjonta kattaa kaikki vedessä sijaitsevat rakenteet, kuten voimalaitokset ja kelluvat virkistysalueet.

Rauma Marine Constructions arvioi, että väestönkasvusta ja kaupungistumisesta aiheutuva tilanpuute saattaa johtaa Floating real estate -markkinan merkittävään kasvuun.