Tuotteet

Rauma Marine Constructions tuntee suomalaisen merenkulunosaamisen perinteet. Kesällä 2014 perustettu yhtiö vaalii ja kehittää edelleen vahvaa suomalaista laivanrakennusosaamista.

RMC on erikoistunut monitoimimurtajien, matkustaja-autolauttojen ja puolustusvoimien tarvitsemien alusten rakentamiseen. Myös offshore-teollisuuden vaativat apualukset kuuluvat telakan valikoimaan. Yhtiön arktisten olosuhteiden osaaminen tukee kilpailukykyä jäävahvistettujen alusten markkinasegmentissä.

Rauman telakan asiakkaina ovat olleet kaikki Pohjois-Euroopan pääoperaattorit:

  • Stena Line
  • TT-Line
  • Scandlines
  • Irish Ferries
  • SeaFrance
  • Tallink Silja
  • North Link (Caledonian McBryne)
  • Color Line
  • P&O Ferries

Tuoteportfolio

Matkustaja- ja autolautat
Jäänmurtajat
Sota-alukset
Tutkimusalukset
Teräsrakenteet

Rauman telakan historiaan mahtuu monta matkustaja- ja autolauttaa. Yhteensä 30 lauttaa ja ro-ro-alusta on valmistunut telakalla, muun muassa Tallink Siljalle sekä brittiläiselle P&O Ferries -yhtiölle.

Euroopan vanheneva autolauttakanta ja tiukkenevat ympäristömääräykset edellyttävät uudisrakennusta seuraavien 10 – 15 vuoden aikana. Matkustaja- ja autolautat edustavat markkinapotentiaaliltaan RMC:n suurinta segmenttiä.

Rauma Marine Constructionsin telakalla rakennetaan parhaillaan yhtiön ensimmäistä laivatilausta, 158-metristä matkustaja-autolauttaa tanskalaiselle Molslinjenille. Hammershus-niminen matkustaja-autolautta tulee kulkemaan Tanskan saaristossa sekä osan vuotta myös Bornholmin ja Saksan välisellä reitillä Rönne-Sassnitz.

Kaupan työllistävä vaikutus on yli tuhat henkilötyövuotta.

Suomalaisen meriteollisuuden erityisosaaminen liittyy arktiseen merenkulkuun ja sen vaatimusten edellyttämään laivanrakennukseen.

Arktinen meriteollisuus on yksi suomalaisen meriteollisuuden merkittävimmistä osaamisalueista, ja Suomella onkin aito mahdollisuus kehittyä maailman parhaaksi meriteollisuuden klusteriksi. Suomi on maailman ainoa maa, jossa arktinen meriteollisuus on kaikkien toimintojen ja palveluiden osalta vertikaalisesti integroitunutta ja koko arvoketju on alueellisessa hallinnassa.

Arvoketju muodostuu neljästä osa-alueesta: operoinnista, rakentamisesta ja ylläpidosta, tutkimuksesta ja kehityksestä sekä koulutuksesta. Rakentaminen ja ylläpito ovat vastuualue, jonka vaatimuksiin voi Suomessa parhaiten vastata Rauma Marine Constructions.

Rauma Marine Constructions edustaa maailman korkeinta osaamista arktisessa laivanrakennuksessa, johon Suomen meriteollisuuden osaaminen ja kilpailukyky nojaa vahvasti. Yhtiö suunnittelee, rakentaa ja huoltaa jäissä kulkevia aluksia pitkäaikaisella osaamisellaan ja ammattitaidollaan.

RMC on oleellinen osa Suomeen rakentuvaa arktisen meriteollisuuden klusteria, eikä se ole päällekkäinen toimija maamme muiden telakoiden kanssa. Ilman raumalaisen meriteollisuuden panosta tietyn kokoluokan ja segmentin alukset poistuvat suomalaisesta tarjoomasta.

Rauman telakalla on kautta aikojen rakennettu ja huollettu huomattava osa Suomen valtion omistamista aluksista, kuten kaikki monitoimimurtajat ja suuret vartioalukset. Myös kaikki vuoden 1986 jälkeen rakennetut merivoimien taistelualukset on rakennettu Raumalla.

Rauma Marine Constructions ja puolustusvoimat solmivat keväällä 2017 suunnittelusopimuksen Laivue 2020 -hankkeeseen kuuluvan neljän uuden monitoimikorvetin suunnittelusta.

Sopimukseen on kirjattu, että alusten suunnittelussa huomioidaan, puolustusvoimien toivomusten mukaisesti, alusten kyky pitkäkestoiseen läsnäoloon merellä kaikissa sää- ja jääolosuhteissa, merioperaatioiden johtamiskyky, pintatorjuntakyky, merimiinoittamiskyky sekä mahdollisuus sukellusvenetorjuntaan. Juuri nämä ovat Rauma Marine Constructionsin selkeitä vahvuuksia laivanrakentajana.

Suunnittelusopimus seuraa aiemmin tehtyä aiesopimusta. Suunnittelusopimusmenettely on kolmivaiheinen, ja seuraavaksi vuorossa on vielä rakentamissopimus, jonka solmimisajankohdaksi on arvioitu vuosi 2018.

Rauman telakalla on rakennettu monta tutkimusalusta, muun muassa Etelä-Savon ympäristökeskuksen omistama merentutkimusalus Muikku. Myös Namibian kalastus- ja meriministeriön tilaama kalastustutkimusalus RV Mirabilis on telakan käsialaa.

Lähes 30-vuotiasta Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) merentutkimusalus Arandaa peruskorjataan parhaillaan RMC:n telakalla Raumalla. Korjauksessa alusta pidennetään seitsemän metriä, ja siitä tulee aiempaa ympäristöystävällisempi. Tutkimusaluksen uudistaminen vaatii laajaa erityisosaamista. Aranda tulee olemaan ensimmäinen uutta akkuteknologiaa hyödyntävä alus Suomessa.

Erityisesti arktisessa ympäristössä operoimaan kykenevien tutkimus- ja huoltoalusten kysyntä tulee kasvamaan entisestään tulevaisuudessa. RMC kykenee vastaamaan tähän kasvavaan kysyntään.

Rauma Marine Constructionsin tarjontaan kuuluvat myös erilaiset teräsrakenteet, joita on valmistettu muun muassa turkulaisyhtiö Admareksen Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin toimitettuihin teräksiseen tekosaareen ja kelluviin huviloihin. Kyseiset saaret ja huvilat on valmistettu Rauman telakalla. Viimeisimmät huvilat toimitettiin Dubaihin alkusyksystä 2017.

RMC on myös tehnyt terästyöt laivan kansirakennelmaan Kanadan merivoimille. Työ tehtiin Almaco Group:n alihankkijana. Vuonna 2016 rakennettu kansirakennelma toimitettiin kanadalaiselle telakkayhtiö Davielle. Seitsemänkerroksinen majoitusrakennus liitettiin vanhaan konttilaivaan.

Terästöiden tarjonta kattaa kaikki vedessä sijaitsevat rakenteet, kuten voimalaitokset ja kelluvat virkistysalueet.

Rauma Marine Constructions arvioi, että väestönkasvusta ja kaupungistumisesta aiheutuva tilanpuute saattaa johtaa Floating real estate -markkinan merkittävään kasvuun.