Rauma Marine Constructionsin muutosneuvottelut ovat päättyneet

13.3.2023 Mediatiedotteet

Rauman telakkaa pyörittävän Rauma Marine Constructionsin (RMC) muutosneuvottelut ovat päättyneet. RMC aloitti muutosneuvottelut henkilöstönsä kanssa 24. tammikuuta. Neuvottelujen tavoitteena oli järjestellä toimintoja uudelleen vastaamaan nykyisen tilauskannan tarpeita ja sopeuttaa yhtiön kustannusrakennetta.

Muutosneuvotteluiden ja uudelleenjärjestelyn lopputuloksena yhtiössä on astunut voimaan uusi organisaatiorakenne.

Uusi organisaatiorakenne vastaa tilauskannan tarpeisiin

RMC:n toiminta jaetaan kahteen selkeään liiketoiminnalliseen vastuualueeseen, jotka ovat viranomaisalukset ja kauppalaivat. Liiketoiminta-alueilla on tulosvastuu toteuttamistaan projekteista. Uudistuksen myötä vastuut ja työnjako selkeytetään, kustannusten ja aikataulujen hallintaa parannetaan ja projektien resurssointia vahvistetaan.

Uudelleenjärjestelyn tarkoitus on vastata nykyisen, pääsääntöisesti tuotannollisen tilauskannan tarpeisiin ja taata, että sen toteuttamisessa onnistutaan parhaalla mahdollisella tavalla.

”Pari viimeistä vuotta ovat olleet vaikeita, ja siksi nämä käydyt neuvottelut olivat välttämättömät osana yhtiön laajempaa muutostarvetta. RMC:llä on kaikki mahdollisuudet nousta kannattavaksi ja työ sen eteen jatkuu”, RMC:n toimitusjohtaja Mika Heiskanen sanoo.

Neuvottelujen alkaessa RMC:llä arvioitiin, että suunnitellut toimenpiteet voivat mahdollisesti johtaa enintään 20 toimihenkilön työsuhteen päättämiseen. RMC:llä oli vuoden 2022 lopussa yli 210 työntekijää.

Neuvottelujen päätyttyä lopullinen henkilöstövähennys jää alle ilmoitetun. Vähennykset toteutetaan erilaisin keinoin mukaan lukien irtisanomiset ja eläköitymiset.

Tilauskanta yli miljardi euroa

RMC:n viime vuosien toiminta on ollut tappiollista. Yhtiön tilauskanta on kuitenkin vahva, 1,2 miljardia euroa, ja tilaukset yltävät vuoteen 2028 asti.

Telakalla on tällä hetkellä työn alla neljä monitoimikorvettia käsittävä Laivue 2020 -hanke Merivoimille sekä kaksi Spirit of Tasmania -matkustaja-autolauttaa tasmanialaiselle TT-Line-yhtiölle.