Haemme toiminnanohjaukseen projektiplannereita

Haemme laivasuunnittelun ja laivanrakentamisen tukitoimintoihin  toiminnanohjaukseemme projektiplannereita

Projektiplanneri vastaa projektipäällikön operatiivisessa alaisuudessa projektin osituksesta ja rakennustavasta sekä aikataulu- ja resurssihallinnasta. Projektin toteutus-suunnitteluvaiheessa projektiplanneri ohjaa ja soveltuvin osin osallistuu ohjausorgani-saatioiden toiminnan suunnittelutyöhön. Projektin toteutusvaiheessa projektiplanneri seuraa, analysoi ja raportoi töiden edistymistä sekä alustaa korjaavia toimenpiteitä.

Sinulla on tehtävään soveltuva koulutus ja kokemusta vastaavan kaltaisista tehtävistä. Toivomme sinulta muutaman vuoden työkokemusta esim. suunnittelu-/ projektitehtävistä, nykyaikaisten suunnittelu-ja toiminnanohjausmenetelmien sekä prosessien tuntemusta, itsenäistä otetta, hyviä yhteistyö- ja koordinointitaitoja sekä sujuvaa englannin kielen taitoa.

Lisätietoja tehtävästä antaa toiminnanohjauksen osastopäällikkö Jukka Seppälä, jukka.seppala@rmcfinland.fi.

Jaa: