Haemme suunnitteluosastollemme teknistä käsittelijää, Laivue 2020 huoltosuunnittelu

Laivue 2020 –hanke käsittää Suomen puolustusvoimien logistiikkalaitokselle toimitettavaa neljä monitoimikorvettia, jotka suunnitellaan ja rakennetaan RMC:n telakalla vuosien 2020-2025 välisenä aikana. Oleellinen osa hanketta on varmistaa rakennettavien laivojen huollettavuus Suomessa (huoltovarmuusvaatimus), mikä on myös laitevalinnoissa vaikuttava tekijä. Laivoja varten tehdään kaikille järjestelmille yksityiskohtaiset huoltosuunnitelmat, järjestetään huoltokoulutukset ja ostetaan varaosat. RMC toimittaa laivoihin myös huolto-ohjelmiston, jolla hallinnoidaan laivan koneisto- ja sähköjärjestelmien huoltotoimenpiteet ja varaosat.

 

Laivue 2020 –hankkeeseen haemme suunnitteluosastollemme monipuolisiin tehtäviin:

Teknistä käsittelijää, Laivue 2020 huoltosuunnittelu

 

Teknisenä käsittelijänä olet laitteiden ostovaiheessa huoltoon liittyvien vaatimusten asiantuntija ja osallistut tarjousten käsittelyyn, neuvotteluihin ja ostosopimusten tekoon oman alueesi osalta. Yhteistyötahoja ovat asiakas, laitetoimittajat ja projektin suunnittelutiimi. Tuotat arviointiraportteja laitetarjousten huoltovaatimusten osalta ja hyväksytät ne asiakkaalla. Suunnitteluvaiheessa huolehdit tuotetun teknisen huoltodokumentaation oikeellisuudesta ja taltioinnista. Tehtyjen tarvekartoitusten perusteella ostetaan laivajärjestelmien varaosat, erikoistyökalut ja huoltokoulutukset.

 

Vaatimukset

Olet koulutukseltasi insinööri soveltuvalta alalta. Sinulla tulisi olla osaamista koneiden ja laitteiden huollosta ja kunnossapidosta. Tuntemus laivojen koneistoista tai sähköjärjestelmistä edesauttaa työssäsi, samoin tuntemus jostain ERP-järjestelmästä.

Tehtävät ovat monipuolisia ja edellyttävät järjestelmällisyyttä, loogista ajattelua ja toisinaan myös rutiininomaisten tehtävien suorittamista. Laivue 2020 –hankeen päätyttyä on mahdollisuus jatkaa tulevissa uusissa projekteissa.

Hyvä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito ovat välttämättömiä.

 

Lisätietoja ja hakeminen

Lisätietoja antaa RMC:lta Jukka Leppänen, +358 400 41 7027.

 

Jaa: