Haemme sähkösuunnitteluosastollemme systeemivastaavia ja projektikoordinaattoria

Haemme sähkösuunnitteluun systeemivastaavia

Sähkösuunnittelu osasto osallistuu yhtiön myyntiprojekteihin, tuottaen tarvittavan teknisen aineiston ja laivakalkyylin sekä antamalla asiantuntijapalveluita. Sähkösuunnittelu osasto osallistuu lisäksi tilauskannan laivojen rakentamiseen luomalla laivaprojekteille edellytykset ja resurssit sähkösuunnittelun perussuunnittelutyöhön sekä vastaten perussuunnittelutyön laadusta. Sähkösuunnittelu  osasto vastaa myös oman vastuualueen hankitun laitteen tai järjestelmän teknisestä käsittelystä ja toimitusvalvonnasta. Sähkösuunnitteluosaston asiantuntijat ja systeemivastaavat avustavat tarvittaessa tuotantovaiheen epäselvyyksien selvittämisessä sekä avustavat mahdollisuuksien mukaan vastuualueen järjestelmien käyttöönottoa.

Haemme sähkösuunnitteluun systeemivastuullisia seuraaville osa-alueille:

Systeemivastuullinen, Kaapeleiden reititys ja 3D suunnittelu Tehtävänä on kaapelirataverkoston luominen 3D malliin ja kaapeleiden reititys mallin avulla eri laitteiden välillä. Kaapeliläpivientien mallintaminen ja niiden kokojen valitseminen ja täyttöasteiden seuranta.
Systeemivastuullinen, EMC ja taistelujärjestelmät Tehtävänä on toimia laivaprojektissa elektromagneettisten värähtelyjen asiantuntijana useissa eri taistelujärjestelmissä. Suunnittelu aineiston tekijänä, hyväksyttäjänä tilaajalle ja luokituslaitokselle sekä osallistua osa-alueeseen kuuluvien materiaalien hankintaan.
Systeemivastuullinen, navigointijärjestelmät Tehtävänä on laivan navigointijärjestelmän tarjouspyyntöjen tekeminen, niiden vertailu ja hankinta yhdessä osastopäällikön ja hankinnan kanssa. Suunnitteluaineiston tekeminen perus-ja valmistussuunnitteluun. Sekä laivaerittelyn kirjoittaminen navigoinnin osalta luokituslaitoksen sääntöjen mukaisesti.
Systeemivastuullinen, sähkön jakeluverkosto Tehtävänä on laivan sähköverkon suunnittelu, mitoitus ja hankinta. Suunnittelu aineiston luominen , erilaisten sähköverkkojen mitoitus ja niiden tarjouskyselyiden tekeminen ja niiden vertailu. Hankintaan osallistuminen osastopäällikön ja hankinnan kanssa. Suunnitteluaineiston tekeminen ja hyväksyttäminen tilaajalla ja luokituslaitoksella.
Systeemivastuullinen, palohälytys- ja turvajärjestelmät Tehtävänä on palohälytys-ja turvajärjestelmien suunnittelu aineiston luominen, tarjouskyselyiden tekeminen ja niiden vertailu. Osallistua hankintaan osastopäällikön ja hankinnan kanssa.

Edellä mainitut vastuualueet voivat muodostua henkilön oman osaamisen ja mielenkiinnon mukaan.

 

Haemme sähkösuunnitteluosastollemme projektikoordinaattoria

Projektikoordinaattori toimii laivaprojektin projektiorganisaatiossa sähkösuunnittelun projektikoordinaattorina vastaten projektin sähkön perus-ja valmistussuunnittelusta. Projektikoordinaattori huolehtii suunnitteluaineiston tuottamisesta aikataulussa sekä valmiiden aineistojen hyväksyttämisestä tilaajalla, luokalla ja viranomaisilla. Projektikoordinaattori vastaa myös hyväksyttämisen kirjeenvaihdosta sekä aineistoihin tulleista huomautuksista ja niiden käsittelystä ja ylläpitämisestä. Projektikoordinaattori osallistuu hankintaan yhdessä systeemivastuullisen ja hankinnan kanssa.

Sähkösuunnittelun tehtävissä menestyminen edellyttää:

  • IT -osaamista, Autocad, MS-Office ohjelmat, 3D ohjelmistot eduksi.
  • Kykyä itsenäiseen ja oma–aloitteiseen työskentelyyn, sekä hyvää ryhmätyö, vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja.
  • Englanninkielen taitoa.
  • Laivanrakennusalan kokemus katsotaan eduksi.

Lisätietoja tehtävistä antaa sähkösuunnittelun osastopäällikkö Mika Talvenmaa p. 0400158609

 

 

Jaa: